Sunday, 8 July 2012

Dapat Pengiktirafan Kod Etika Global!

Another award for the company and another recognition for the people behind the success of the company..
Come & join our big and successful family!!


Pengiktirafan Kod Etika Global 2012

Pengiktirafan diberikan kepada Hai-O atas komitmen dan sokongan yang telah diberikan dalam memastikan 
perniagaan yang beretika bukan sahaja di Malaysia malah di peringkat global.


Contact me for free consultation, ya!

No comments:

Post a Comment